Class Schedule

Monday
Cardio Kickboxing
05:30 PM TO 06:30 PM
Instructor Geoff
NOGI JIU-JITSU
06:30 PM TO 08:00 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
Tuesday
Kids Jiu-jitsu Gi
04:30 PM TO 05:20 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
beginners Gi Jiujitsu
05:30 PM TO 06:20 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
intermediate Gi Jiujitsu
06:30 PM TO 08:00 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
WEDNESDAY
Kids Jiu-jitsu NOGI
04:30 PM TO 05:20 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
Kickboxing
05:30 PM TO 06:30 PM
Instructor Geoff
NOGI JIU-JITSU
06:30 PM TO 08:00 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
THURSDAY
Kids Jiu-jitsu gi
04:30 PM TO 05:20 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
beginners Gi Jiujitsu
05:30 PM TO 06:20 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
intermediate Gi Jiujitsu
06:30 PM TO 08:00 PM
PROFESSOR SCOTT MILLER
FRIDAY
NO CLASSES
SATURDAY
OPEN MAT
10:00 AM TO 11:30 AM
Sunday
NO CLASSES

Brazilian Jiu Jitsu Classes in Evergreen, CO